รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 401600344903)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง

208 หมู่ 3 บ้านดอนหัน ถนนภูเวียง - กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150

ติดต่อ : คุณอรพิน ทองหนองก

โทร : 043 291278, 08 1544 3802

วันที่แก้ไข : 18 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง