รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกปลาร้าอนามัย

น้ำพริกปลาร้าอนามัย
  • รหัสสินค้า : 401612-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกปลาร้าอนามัย (รหัสโอทอป 401600574701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อการผลิตบ้านน้ำเซิน

145 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150

ติดต่อ :

โทร : 08 6229 5804

วันที่แก้ไข : 18 ต.ค. 2554