รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 401400614701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติภูกระแต

45/1 หมู่ 8 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230

ติดต่อ : นางพิน นันทะ

โทร : 043 497493, 09 5776644

วันที่แก้ไข : 18 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติภูกระแต