รายละเอียดสินค้าโอทอป

ซองกระจูด

ซองกระจูด

ซองกระจูด (รหัสโอทอป 960100225201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนหมู่ที่ 5

32 ทอน หมู่ 5 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ติดต่อ : นางแมะนะ บินบือร

โทร : 08-9736-1291

วันที่แก้ไข : 22 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนหมู่ที่ 5