รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าสะพายข้างผู้หญิงลายลีซอ

กระเป๋าสะพายข้างผู้หญิงลายลีซอ

กระเป๋าสะพายข้างผู้หญิงลายลีซอ (รหัสโอทอป 580700155203)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านแม่หมูลีซอ

2 หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150

ติดต่อ :

โทร : 080-4935691, 088-4311400

วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านแม่หมูลีซอ