รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋า

กระเป๋า

กระเป๋า (รหัสโอทอป 640900024901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุโขทัย
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า

265 แม่ทุเลา หมู่ 2 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150

ติดต่อ : นางศรีลา ชมภูวัน

โทร : 084-3808033, 055-624409

วันที่แก้ไข : 28 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า