รายละเอียดสินค้าโอทอป

เกลือหอม/ผอบเกลือหอม

เกลือหอม/ผอบเกลือหอม

เกลือหอม/ผอบเกลือหอม (รหัสโอทอป 270100274904)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ผลิตเครื่องหอมเมืองสระแก้ว

543 บ้านหนองนกเขา ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

ติดต่อ : คุณอ้อยทิพย์ จำจด

โทร : 037 425404, 08 1915 2095

อีเมล: Sakaeocoop-567@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 19 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ผลิตเครื่องหอมเมืองสระแก้ว