รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องดวงจันทร์ฝาปิด

กล่องดวงจันทร์ฝาปิด

กล่องดวงจันทร์ฝาปิด

  • ขนาด : 22.00 X 22.00 X 14.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :200.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยนาท
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไส้

2 หมู่ 6 บ้านดอนตะไส้ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

ติดต่อ : คุณบุญแพ ปานเรือง

โทร : 082-9432856 08 6199 6615

วันที่แก้ไข : 28 เม.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไส้