รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งดอกลำใย

น้ำผึ้งดอกลำใย

น้ำผึ้งดอกลำใย (รหัสโอทอป 501100595202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนสวนป่าอ้อ

216 ป่าอ้อ หมู่ 8 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

ติดต่อ : นายพิพัฒน์ ธาตรี

โทร : 08-5719-6786

วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนสวนป่าอ้อ