รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหาร

เครื่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหาร

เครื่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหาร (รหัสโอทอป 140300045201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เครื่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหาร

32 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

ติดต่อ : นางสมบัติ ศรีสุขส

โทร : 089-6784432 โทรสาร :035-715450

วันที่แก้ไข : 14 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป เครื่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหาร