รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วนกะทิสด

ขนมทองม้วนกะทิสด
  • รหัสสินค้า : 520401-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วนกะทิสด (รหัสโอทอป 520400294701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มถนอมอาหารและขนม

316 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210

ติดต่อ :

โทร : 089-5105026

วันที่แก้ไข : 2 เม.ย. 2556