รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้ง"เบญจพรรณ"

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง"เบญจพรรณ" (รหัสโอทอป 530101074901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง

185/1 หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นายเสวก พ่วงปาน

โทร : 08-1972-7023, 0-5542-9116

วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง