รายละเอียดสินค้าโอทอป

กุหลาบเหลืองจันทร์

กุหลาบเหลืองจันทร์

กุหลาบเหลืองจันทร์ (รหัสโอทอป 220101605301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดจันทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

K&N GEMS Chanthaburi

27/51 หมู่ 7 บ้านตรอกประดู่ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

ติดต่อ : คุณวันเพ็ญ มณีเวศ

โทร : 081-3441814, 039-321559

อีเมล: chainarong_keang@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 16 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป K&N GEMS Chanthaburi