รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์ประดับมุก

ผลิตภัณฑ์ประดับมุก

ผลิตภัณฑ์ประดับมุก (รหัสโอทอป 820101145301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพังงา
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เครื่องประดับมุกนางบีด้ะ

97 เกาะปันหยี หมู่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

ติดต่อ : นางบีด้ะ วารีศรี

โทร : 08-6270-9362

วันที่แก้ไข : 20 ก.ค 2554

สินค้าโอทอป เครื่องประดับมุกนางบีด้ะ