รายละเอียดสินค้าโอทอป

สบู่ก้อนสมุนไพร

สบู่ก้อนสมุนไพร

สบู่ก้อนสมุนไพร (รหัสโอทอป 950600124903)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรส่งเสริมสมุนไพรบ้านอูแบ

120 หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ติดต่อ :

โทร : 08 3651 2319

วันที่แก้ไข : 26 ก.ค 2554