รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผอบไม้ตาลลายทอง

ผอบไม้ตาลลายทอง

ผอบไม้ตาลลายทอง (รหัสโอทอป 760100045201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเพชรศิราภรณ์เครื่องประดับไทย

26/1 วัฒนธรรม ซอย 4 ถนนพระทรง ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ติดต่อ : นายณรงค์ชัย มากบำ

โทร : 08-1986-5447, 0-3241-4278

วันที่แก้ไข : 21 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มเพชรศิราภรณ์เครื่องประดับไทย