รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาเนื้ออ่อนชะโอนย่าง

  • รหัสสินค้า : 141603-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาเนื้ออ่อนชะโอนย่าง (รหัสโอทอป 141600125301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ-สำพะเนียง

98 หมู่ 1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240

ติดต่อ : นางมาลี ไข่รัศมี

โทร : 08-6306-4435, 08-3718-8191

วันที่แก้ไข : 4 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ-สำพะเนียง