รายละเอียดสินค้าโอทอป

สบู่เหลวสมุนไพรสับปะรด

สบู่เหลวสมุนไพรสับปะรด

สบู่เหลวสมุนไพรสับปะรด (รหัสโอทอป 770100845301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา

46 หมู่ 2 บ้านหนองหิน ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นางวรรณพร ชัยณรา

โทร : 0-3266-1290, 08-4767-1397, 080-9951281

อีเมล: Thaipruksa@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 19 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!