รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มทอมือ

ผ้าห่มทอมือ

ผ้าห่มทอมือ (รหัสโอทอป 130700815301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สุภัชชาผ้าห่มทอมือ

46/200 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

ติดต่อ : นางสุภัชชา ลิมติยะโยธิน

โทร : 08-9184-7450

วันที่แก้ไข : 19 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป สุภัชชาผ้าห่มทอมือ