รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าสไบ

ผ้าสไบ (รหัสโอทอป 460900335301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา

เลขที่ 8 หมู่ 5 บ้านแกนาเรียง ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140

ติดต่อ : นางมิ่งขวัญ ขาวป

โทร : 043-871020

อีเมล: cddkalasin@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 3 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา