รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบสมุนไพร

  • รหัสสินค้า : 630607-SB002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 630600714701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านหนองบัว

23 หนองบัว หมู่ 7 มิตรสัมพันธ์ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ติดต่อ : นางบัวผัด แก้วทั

โทร : 08-9564-2049

วันที่แก้ไข : 22 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านหนองบัว