รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 401800775301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย

13 หมู่ 2 บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180

ติดต่อ : คุณบุญสิน ราษฎรเจ

โทร : 043 400307, 089 993 3585

วันที่แก้ไข : 5 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย