รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 401202115301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหม

92 หมู่ 1 บ้านศรีกระดานพล ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ติดต่อ : คุณอัมพร หาญสมบัต

โทร : 043 415991

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหม