รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบน้ำผึ้งป้าเพียน

กล้วยอบน้ำผึ้งป้าเพียน
  • รหัสสินค้า : 660104-SA101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยอบน้ำผึ้งป้าเพียน

  • ขนาด : 12.00 X 17.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :240.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน

75 หมู่ 5 ตำบลท่าฬอ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

ติดต่อ : นายบุญส่ง แสงสมัย

โทร : 081 9724473 , 056-612063

อีเมล: boonsong15@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน