รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย

  • ขนาด : 40.00 X 96.00 X 65.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

34 ปงกา หมู่ 3 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170

ติดต่อ : นางสาวพัสตราภรณ์ สุภาติ

โทร : 08-1034-9251, 054 242113

วันที่แก้ไข : 15 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี