รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปั้นสิบไส้ปลา

ขนมปั้นสิบไส้ปลา
  • รหัสสินค้า : 570701-SA102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมปั้นสิบไส้ปลา แบบถุง

  • ขนาด : 5.00 X 9.00 X 17.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :160.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมปั้นสิบไส้ปลาคุณแม่ขวัญตา

107 ร้องผักหนาม หมู่ 1 แม่จัน-ท่าตอน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

ติดต่อ : สถาพร เพชรแก้ว

โทร : 08-9595-1632

โทรสาร : 08-9595-1632

วันที่แก้ไข : 7 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป ขนมปั้นสิบไส้ปลาคุณแม่ขวัญตา