รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกมะขาม

น้ำพริกมะขาม
  • รหัสสินค้า : 670605-B101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกมะขาม

  • ขนาด : 6.50 X 6.50 X 8.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :345.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 67-2-02343-2-0012
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ

7 หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

ติดต่อ : คุณบุญธรรม แสนภูมิ

โทร : 08-9460-1652, 0-5679-9061

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ