รายละเอียดสินค้าโอทอป

บัวธานี ราชินีแห่งไม้น้ำ (รหัสโอทอป 130700275301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

101/145 บ้านเบญจพร ถนนปทุมธานี-สามโคก หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

ติดต่อ : คุณดารารัตน์ คลัง

โทร : 0 2581 1924 , 08 1761 4689

อีเมล: kdararat@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 14 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ