รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดพื้นเมือง (รหัสโอทอป 950300735301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีปักจักรบ้านกาสัง

28 หมู่ 3 บ้านกาสัง ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130

ติดต่อ : นายสุไลมาน ลือแป

โทร : 073 283006

อีเมล: -

เว็บไซต์ : -

วันที่แก้ไข : 2 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีปักจักรบ้านกาสัง