รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าบาติก (รหัสโอทอป 950500154701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาทำผ้าบาติก

บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 5 บ้านบาจุ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ : นางมารียำ บาโงปะ

โทร : 073 223683 , 073 212075

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 3 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนาทำผ้าบาติก