รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกไข่เค็ม

  • รหัสสินค้า : 130101-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกไข่เค็ม (รหัสโอทอป 130100745301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำพริกแม่บุญเรือง

18/170 บ้านปทุมทอง ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : คุณพชรพรรณ หาญสวัสดิ์

โทร : 081 8990044

อีเมล: namprikmaeboonrueng@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 2 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป น้ำพริกแม่บุญเรือง