รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าใส่ของชุดเส้นใยแห่งความพอเพียง (รหัสโอทอป 540600585301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านลอง หมู่3

228 หมู่3 บ้านลองลือบุญ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120

ติดต่อ : คุณกุหลาบ กันกา

โทร : 054 591258, 081-952-5809

วันที่แก้ไข : 16 มี.ค. 2555

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านลอง หมู่3