รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 550705-E002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะไฟจีนเชื่อมแห้ง (รหัสโอทอป 550700494701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าดอนไชย

74 ท่าดอนไชย หมู่ 6 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

ติดต่อ : นางลำไย ทองอินทร

โทร : 08-6081-5320, 0-5476-3170

วันที่แก้ไข : 20 มี.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าดอนไชย