รายละเอียดสินค้าโอทอป

การบูรหอม บัวการบูร

การบูรหอม บัวการบูร (รหัสโอทอป 210100025301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระยอง
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

การบูรหอม บัวการบูร

14/29 ซอยเพลินตา 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

ติดต่อ : นางจุฬารัตน์ พึ่งพักตร์

โทร : 087-1339818

วันที่แก้ไข : 5 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป การบูรหอม บัวการบูร