รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาละแมสูตรโบราณ

  • รหัสสินค้า : 510101-E002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กาละแมสูตรโบราณ (รหัสโอทอป 510100975301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านชุมชนสันดอมรอม

7 สันดอนรอม ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ติดต่อ : นางทองใบ ทนันต์ไชย

โทร : 0-5356-3465

วันที่แก้ไข : 3 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านชุมชนสันดอมรอม