รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกปรุงรสพร้อมบริโภค

  • รหัสสินค้า : 110110-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกปรุงรสพร้อมบริโภค (รหัสโอทอป 110100904701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรปราการ
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านแพรกษา หมู่ที่ 7

265 ซอยสุดใจ ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ติดต่อ : นางสมน้อย ศรีสมวงศ์

โทร : 087-0649265, 02-7036566

วันที่แก้ไข : 5 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านแพรกษา หมู่ที่ 7