รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเหนียวตัดหน้าหม้อแกง

  • รหัสสินค้า : 760208-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเหนียวตัดหน้าหม้อแกง (รหัสโอทอป 760200515303)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มขนมหวานพื้นเมือง

93 หมู่ที่ 2 บ้านหัวถนน ถนนสุวรรณดำริ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

ติดต่อ : คุณสมาน กลิ่นนาค

โทร : 08 1995 8317 , 0 3244 7032, 08 1995 8397

วันที่แก้ไข : 4 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มขนมหวานพื้นเมือง