รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมถ้วยฟูสมุนไพร

  • รหัสสินค้า : 270101-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมถ้วยฟูสมุนไพร (รหัสโอทอป 270100244701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มขนมถ้วยฟูบ้านมรกต

12/7 หมู่บ้านพรรณดา ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

ติดต่อ : คุณภัสสรภรณ์ ทรัพย์ทวีพูนผล

โทร : 08-1945-2085

โทรสาร : 0-3722-0314

วันที่แก้ไข : 9 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มขนมถ้วยฟูบ้านมรกต