รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมลากรอบ

ขนมลากรอบ
  • รหัสสินค้า : 400104-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมลากรอบ (รหัสโอทอป 40010005536741)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สุรัตน์ขนมลาใส้หมูหยอง

162/2 หนองแวง หมู่ 17 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อ : นางสุรัตน์ ปักษา

โทร : 089-7675712

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป สุรัตน์ขนมลาใส้หมูหยอง