รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบฟักทอง

ข้าวเกรียบฟักทอง
  • รหัสสินค้า : 400504-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบฟักทอง (รหัสโอทอป 40050005249338)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหาร

322 หมู่ที่1 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

ติดต่อ : นายสงบ ขุนจันทึก

โทร : 086-8137989, 043-213607

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหาร