รายละเอียดสินค้าโอทอป

นิตยากล้วยตาก

นิตยากล้วยตาก
  • รหัสสินค้า : 650501-SE001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

นิตยากล้วยตาก (รหัสโอทอป 65050003263639)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

นิตยากล้วยตาก

59 ม.7 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

ติดต่อ : นายเจนวิทย์ จันทรา

โทร : 086-1996911

อีเมล: nittaya_banana@hotmail.co.th

วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป นิตยากล้วยตาก