รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 40040003738780)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศาลา

เลขที่ 141 หมู่8 บ้านท่าศาลา ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ติดต่อ : นางมยุรี นุชชาติ

โทร :

วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศาลา