รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่ ๓ ตระกรอ

ผ้าไหมมัดหมี่ ๓ ตระกรอ (รหัสโอทอป 401800084)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย

13 หมู่ 2 บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180

ติดต่อ : คุณบุญสิน ราษฎรเจ

โทร : 043 400307, 089 993 3585

วันที่แก้ไข : 14 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย