รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าสไบ

ผ้าสไบ

ผ้าสไบ (รหัสโอทอป 48110002477370)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนแดง

เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ติดต่อ :

โทร : 08 4793 5211

วันที่แก้ไข : 25 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านดอนแดง