รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเสาวรสเข้มข้น

น้ำเสาวรสเข้มข้น

น้ำเสาวรสเข้มข้น (รหัสโอทอป 31200001524507)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหากิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง

119/53 โนนดินแดง หมู่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260

ติดต่อ : นายไชยวัฒน์ พิลาแ

โทร : 081-0725794, 044-606205

วันที่แก้ไข : 12 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป วิสาหากิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง