รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดสุภาพสตรี

ชุดสุภาพสตรี

ชุดสุภาพสตรี (รหัสโอทอป 52110007979426)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

34 ปงกา หมู่ 3 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170

ติดต่อ : นางสาวพัสตราภรณ์ สุภาติ

โทร : 08-1034-9251, 054 242113

วันที่แก้ไข : 13 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี