รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 390300040)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้า

4 โนนสงเปลือย หมู่ 2 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140

ติดต่อ : นางหนูรัตน์ สารี

โทร : 08-0758-7896

วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้า