รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยตากชนิดแบน

กล้วยตากชนิดแบน
  • รหัสสินค้า : 650501-SA107
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยตากชนิดแบน

  • ขนาด : 6.00 X 16.00 X 13.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :290.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก.จิราพร ฟู๊ด

174/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110

ติดต่อ : คุณจิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์

โทร : 055 391024 , 08 1888 0477

โทรสาร : 055 391284

วันที่แก้ไข : 18 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป หจก.จิราพร ฟู๊ด