รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟจักสานจากผักตบชวา

โคมไฟจักสานจากผักตบชวา

โคมไฟจักสานจากผักตบชวา

  • ขนาด : 13.00 X 12.50 X 25.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :355.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
690.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ปทุมทิพย์

1/11 หมู่ 2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ติดต่อ : นางน้ำทิพย์ กันทนงค์

โทร : 02-9774243, 084 0722510

วันที่แก้ไข : 15 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ปทุมทิพย์