รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกนรกปลาย่าง

น้ำพริกนรกปลาย่าง
  • รหัสสินค้า : 670605-B105
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกนรกปลาย่าง

  • ขนาด : 8.50 X 8.50 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ

7 หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

ติดต่อ : คุณบุญธรรม แสนภูมิ

โทร : 08-9460-1652, 0-5679-9061

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ